ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

Ideekursus TARTUS 1.-4.klassi õpetajale 2018/2019: vaikusest, ilmapuust ja taevalumest

15.08.2018 - 17.08.2018

 

Kuidas säilitada õppimise rõõmu ja aktuaalsust esimestel kooliaastatel nii õpetajal kui lapsel? Kuidas luua positiivset enesehinnangut lapsel, kellel on probleemid õppimises?

Kuidas õpetajana toime tulla töökeskkonnas, kuidas õpetajana oleks midagi lastele jagada?

Ülevaatlik, praktiline ja loov kursus ideedeks, nõuanneteks, tähelepanekuteks eesti keele, matemaatika, kunsti ja loodusõpetuse õpetamisel 1.-4.klassis, aga samuti vaimse jõu suurendamiseks ja õpetaja enda professionaalse arengu toetamiseks.

Suvekursus toimub Tartu Maarja Koolis.


LEKTORID:  Anneli Laasi, Piret Laanvee, Ervin Laanvee    jt


SISU:

õppekavas toimunud üldiste ja ainealaste muudatuste ja uuenduste rakendamine, loovuse, mängu ja aktiivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine.


Õppetöö koosneb 3 lähiõppepäevast (väljastame koolitustõendi 24 tundi) ja soovi korral iseseisvast tööst (väljastame tunnistuse 120 tundi=3 AP=4,44 EAP.

Iseseisev töö: õpetaja loeb kaasaegset pedagoogilist metoodilis-didaktilist kirjandust, refereerib seda, õpetaja koostab elektroonilise metoodilise õpivaramu, mis sisaldab mänge ja meetodeid õppeteemade läbiviimiseks konkreetses klassis.

Maksumus:

1 osaleja 120 eur+km

3 osalejat samast koolist SAMAL AJAL 300 eur +km

5 osalejat samast koolist SAMAL AJAL 400 eur +km

NB!

osalemine ainult 1 päev lähiõppena - 65 eur +km

osalemine ainult 2 päeva lähiõppena - 95 eur + km

OOTAME REGISTREERIMIST!!!

info@logoserv.ee või meie kodulehelt

Ervin Laanvee


Registreeri koolitusele

 

Otsing


Tulevad koolitused


   AASTARING LASTEAIAS LÕIMITUD ÕPPENA NÕMMEL 160 tundi

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   AASTA ENNE KOOLI: ideed, lahendused, metoodika NÕMMEL!!!

   Ideekursus TARTUS 1.-4.klassi õpetajale 2018/2019: vaikusest, ilmapuust ja taevalumest

   Ideekursus TARTUS lasteaiaõpetajale 2018/2019: vaikusest, ilmapuust ja taevalumesteas

 

 

Doris Kareva

Lindude loits avab päeva argliku õie
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord