ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAED

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 2018

Koolituste maht 3-6 ak tundi (sobib ka 3+3 tundi lõunapausi ajal)


KOOLITUSTE TEEMAD:

1. Õpetaja kutsestandardist lähtuv pädevus uus!!!
2. Isiklikku muutumist ajendav eneseanalüüs lasteaias uus!!!!
3. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja uus!!!
4. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid
5. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju uus!!!
6. EESMÄRKIDE SEADMINE: mõtlemisoskus kui instrument ja selle
arendamise võimalusi uus!!!!
7. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine
8. Õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid uus!!!
9. Muutunud aeg, muutunud laps, muutuv õpetaja uus!!!
10. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas uus!!
11. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil
12. Väärtusarendus lasteaias: arengukavast eesmärgistatud tegevuseni uus!!!
13. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
14. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
15. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias
16. SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused
aasta enne kooli
17. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks
lasteaias
18. ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS
19. ÕPETAJA-ABI METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS
20. MEISTERDAMINE LAPSE ARENGUT TOETAVA TEGEVUSENA: sügis ja talvepühad
21. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
22. ÕPETAJA-ABI VÄÄRTUSKOOLITUS
23. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused uus!!!!
24. LOOV ÕPETAJA: ideed, lähtekohad, harjutused õpetaja loovuse arendamiseks
25. MEISTERDAMINE: uued tehnikad ja materjaliduus!!!
26. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õuesuus!!!
27. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused uus!!!
28. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed uus!!!
29. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja
uus!!!
30. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid
31. GUAŠIKURSUS LASTEAIAS
32. AKVARELLIKURSUS LASTEAIAS
33. JOONISTAME LOOMI JA LINDE
34. PLOKKKRIIT, VAHAKRIIT, PLIIATS: KUNSTITEHNIKAD LASTEAIAS
35. MUUSIKA KUULAMISE KURSUS LASTEAIAS
NB! mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele
 

Otsing


Tulevad koolitused


   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMEL

   1.klassi õpetaja metoodikakursus TARTUS

   1.klassi õpetaja metoodikakursus NÕMMEL

   2.-3.klassi õpetaja metoodikakursus TARTUSeas

 

 

Doris Kareva

Inimene vajab imevähe
selleks et ta hingel hakkaks soe
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord