ESILEHT   KURSUSED   KOOL   MEIE OLEME   PAKETT   HINNAKIRI   ÕPPEREIS   LASTEAED   KONTAKT  
  

LASTEAED

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 2021

Koolituste maht 3-6 ak tundi (sobib ka 3+3 tundi lõunapausi ajal)


KOOLITUSTE TEEMAD:

1. Õpetaja kutsestandardist lähtuv pädevus
2. Isiklikku muutumist ajendav eneseanalüüs lasteaias
3. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja
4. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid
5. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju
6. EESMÄRKIDE SEADMINE: kutsealase arengu eesmärgid sisehindamissüsteemis, lapsest lähtuvad eesmärgid töö planeerimisel
7. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine
8. Õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid
9. Muutunud aeg, muutunud laps, muutuv õpetaja
10. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas
11. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil
12. Väärtusarendus lasteaias: arengukavast eesmärgistatud tegevuseni
13. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
14. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
15. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias
16. SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused
aasta enne kooli
17. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks
lasteaias
18. ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS
19. ÕPETAJA-ABI METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS
20. MEISTERDAMINE LAPSE ARENGUT TOETAVA TEGEVUSENA: sügis ja talvepühad
21. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
22. ÕPETAJA-ABI VÄÄRTUSKOOLITUS
23. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused
24. LOOV ÕPETAJA: ideed, lähtekohad, harjutused õpetaja loovuse arendamiseks
25. MEISTERDAMINE: uued tehnikad ja materjalid
26. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues
27. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused
28. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed
29. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja
uus!!!
30. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid
NB! mitmeid koolitusi viime läbi ka venekeelsetele haridusasutustele
 

Otsing


Tulevad koolitused


   LASTEAIA ÕPETAJA ABI (ASSISTENDI) PÄDEVUSKURSUS 40 t

   EELTÖÖ LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPPIMISEKS LASTEAIAS

   EELTÖÖ MATEMAATIKA ÕPPIMISEKS LASTEAIAS

   LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena160 tundi NÕMMEL

   TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika 160 t NÕMMELeas

 

 

Doris Kareva

Lindude loits avab päeva argliku õie
(Mandragora)

Logoserv Koolitus HTM koolitusluba 6970 | Magasini 30, 10138 Tallinn | Tel 523 4546| info@logoserv.ee | ervin@logoserv.ee
Sisukord